CMK_banner_04.jpg

2012_ledenvergaderingBehalve het huldigen van vier jubilarissen waren er ook de gebruikelijke verenigingszaken op de ledenvergadering aan de orde. Zo vielen er enkele bestuursmutaties te noteren.
Harm te Winkel verliet het bestuur na 7 jaar trouwe dienst. Hij zal node worden gemist in het bestuur vanwege zijn grote muziekkennis. Gelukkig blijft hij wel lid van de Repertoirecommissie.
In het bestuur werd zijn plaats ingenomen door Bert Benus. Bert beschikt over ruime bestuurservaring. Richard Weug werd opgevolgd door Gerrit Jansen, die in het bestuur aanspreekbaar zal zijn voor de PR-zaken. Richard blijft gelukkig wel het technisch beheer van deze website doen.

Voorzitter John de Vries was beschikbaar voor een nieuwe termijn, waarmee de vergadering onder applaus akkoord ging. De financiën bleken op orde, meldde Leo Haanstra van de kascontrolecommissie. Van de weeromstuit droeg hij zijn plaats over aan Herm Nieuwlaar, die nu samen met Wim Vugteveen in deze commissie zitting heeft. De penningmeesters Dinand Achterkamp en Gerrit Hengstman konden tevreden zijn en meldden positieve saldi, dankzij o.a. de oudpapier- en rolladeacties. Ondanks dat zal de contributie volgend jaar in bescheiden mate worden aangepast.

De Activeitencommissie kon bij monde van voorzitter Henk Bosklopper ook al goede berichten laten horen. In mei organiseert de commissie een uitstapje voor alle koorleden en partners.
Over het algemeen was de vergadering ingenomen met de koers die het bestuur volgt. Hier en daar worden enige aanpassingen wel op prijs gesteld en het bestuur zal in goed overleg met de dirigent de haalbaarheid daarvan bespreken. Gezinus Veldman zélf liet van zich horen via zijn jaarlijkse toonrede, waarin hij zijn waardering uitsprak voor koor en bestuur.