CMK_banner_04.jpg

Het heeft Hare Majesteit behaagd onze voorzitter, John de Vries, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Afgelopen vrijdag was hij naar het gemeentehuis in Vriezenveen gelokt, en daar bleek hem tot zijn grote verrassing deze onderscheiding ten deel te vallen. Burgemeester Cornelis Visser verwoordde het als volgt:

Zang, ik noemde het zojuist al even, is ook een grote passie van u. Sinds 2009 bent u voorzitter van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop. Een koor dat regelmatig optreedt en zich nadrukkelijk in de regio profileert. In het voorstel staat geschreven dat u deze voorzittersrol met allure vervult. Ik citeer: “de heer De Vries leidt de vereniging en het bestuur met beminnelijkheid en grote voortvarendheid. Hij opent elke repetitie met een praatje met aandacht voor zieken en jarigen. Hij is voor veel koorleden hun vertrouwenspersoon.” Mooie woorden als u het mij vraagt en ook zeker iets om trots op te zijn wanneer anderen het over je zeggen.