CMK_banner_02.jpg

Nieuwe leden 2015Het voorbije jaar 2015 was voor het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop een goed jaar. Het aantal leden nam maar liefst met 10 leden toe! Een resultaat dat er mag zijn. Het is lang niet elk koor gegeven om in een jaar tijd het ledenaantal te zien toenemen. Zeker niet in deze tijd. We willen best wat doen tegenwoordig, maar we shoppen nog al graag vandaag de dag. Vandaag doen we wat voor Natuurmonumenten en morgen zetten we ons in voor het Wereld Natuur Fonds. We switchen gewoon graag van het een naar het ander. Jongeren gedragen zich vaker zo dan ouderen, maar toch….

Maar het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop is gegroeid met 10 leden met een gemiddelde leeftijd van 58,6 jaar. En wat nog belangrijker is voor een goede stemverhouding in het koor, er melden zich van de 10 nieuwe leden maar liefst 6 leden voor de 1e tenoren partij. En laat het nou net die partij zijn, die het minste aantal mannen telt. Tot nu zongen 18 mannen als eerste tenor in het koor. Vanaf nu zijn dat er 24. In een woord: geweldig!

Hoe komt dit nou in een keer? Nou, om de waarheid te zeggen, het is niet de eerste keer dat het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop een forse ledenwinst boekte. Enkele jaren geleden, toen het koor het 150-jarig bestaan van Vroomshoop samen met een projectkoor opluisterde met het concert 'De muzikale diamant', nam het ledental met 22 leden toe. En nu is de aanleiding voor de meesten van de 10 nieuwe leden ook een deelname in december 2014 aan het projectkoor voor een concert ten bate van de actie het Glazen Café in Vroomshoop bij het bekende café Kremer.

 

Sommigen leek het wel leuk om deel te nemen toen ze een artikeltje in de kranten over het projectkoor lazen. Anderen werden door enthousiaste stimulering van vrouw, kinderen of vrienden, die al lid zijn van het koor, aangemoedigd en gingen toch maar eens kijken. “Baat het niet; het schaadt ook niet” zullen ze wel gedacht hebben. Weer anderen hadden allang een behoefte om eens weer te gaan zingen. Maar ja…de tijd ontbrak! En ze hebben het geweten. Wisten zij veel dat zingen zo leuk was. Wisten zij veel dat een enthousiaste en bekwame muzikaal leider, de dirigent dus, je zo onder invloed brengt van muziek. Een communicatiesoort, dat jong en oud, rijk of arm, gekleurd of blank, bij elkaar brengt en bij elkaar houdt.

Daar is natuurlijk muzikale vakmanschap met vernieuwende aspecten voor nodig. Maar ook mensenkennis, humor en geduld! Een gemakkelijke omgang door een dirigent met koorleden is buitengewoon belangrijk. En laat nou net deze dirigent, Gezinus M. Veldman over deze eigenschappen beschikken. En dat valt ook deze 10 nieuwe leden van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop op. Vakmanschap en een goede sfeer in het koor, dat is wat dit koor te bieden heeft. Een avondje zingen in dit koor, wordt een en al ontspanning; een medicijn voor het gestreste leven in onze hedendaagse tijd. Voor de meesten is uiteindelijk de dirigent de sturende kracht geweest om de twijfelaars een behoorlijke laatste zet te geven.

Of zoals een van de nieuwelingen in dichtvorm aangaf:

Het enthousiasme van de dirigent;
Zijn vakbekwaamheid ongekend;
bleven ook niet onopgemerkt;
en hebben de beslissing versterkt.