CMK_banner_02.jpg

Laatste nieuws

Corona dwingt ons opnieuw te stoppen

Het spijt ons bijzonder, maar we hebben opnieuw moeten besluiten onze repetities enige tijd stil te leggen. In maart jl. was dat voor de eerste keer het geval, en nu dus voor de tweede keer. Aangescherpte regelgeving en oplopende besmettingscijfers maken deze stap helaas nodig. 

We houden goede hoop dat we toch weer op niet al te lange termijn weer kunnen starten. Want het zingen in koorverband wordt door veel van onze koorleden bijzonder gemist.

Stem je ook op ons bij Rabo ClubSupport actie?

rabobankHet Chr. Mannenkoor Vroomshoop doet mee aan de Rabo ClubSupport actie. Met deze actie biedt de Rabobank Noord en West Twente kennis en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Dat spreekt ook onze vereniging aan! Want volgend jaar bestaat ons koor 70 jaar. En dat zouden we heel graag feestelijk willen vieren met bijzondere acties en bijzondere concerten. Dat alles natuurlijk in de hoop dat het coronavirus dan overwonnen is. Het is een moeilijk jaar voor zang- en muziekverenigingen, voor cultuur in het algemeen. Begin 2020 konden we nog een prachtig Nieuwjaarsconcert geven in een afgeladen hervormde kerk in Den Ham, daarna moesten we alle andere optredens cancelen.

Heel voorzichtig hopen we begin 2021 toch een Nieuwjaarsconcert te kunnen geven, in welke vorm dan ook. En heel voorzichtig hopen we daarna nog meer bijzondere dingen te kunnen doen. Toch een vervolg op 18 zeer succesvolle Winterkraaien? Of een mogelijke opvolger daarvan? Onze ingetogen Passiestondes? Of een sfeervol kerstconcert? Wij hopen het, van harte! Helpt u ons daarbij met uw stem? In deze moeilijke tijden kunnen we die prima gebruiken. En dan danken wij u, van harte! 

Bent u lid van de Rabobank Noord en West Twente? Dan ontvangt u (binnenkort) bericht van de bank hoe u kunt stemmen. De actie loopt tot 25 oktober. Wie alleen maar bankiert bij de bank, mag helaas niet stemmen.

Inzamelactie oud papier

rommelAl vele jaren zamelt ons koor met veel plezier het oud papier in. Elke eerste zaterdagochtend van de maand staan onze leden tussen 9 en 12 uur weer klaar bij de tijdelijke containers op het winkelplein aan het Linderflier en op het parkeerterrein bij De Haere/Bouwhuis (Vogelkers). Ook op zaterdag 3 oktober is dat het geval.

De inwoners kunnen hun oud papier ook kwijt in onze vaste containers op de parkeerplaats bij Expert Berkhof aan de Tonnendijk (tijdens winkeltijden), en op het terrein van de Larcom aan de Karel Doormanlaan tussen de studio van Delta FM en de brandweerkazerne (tijdens werktijden). 

De papierprijzen staan helaas onder druk. Karton drukt de prijs nog meer. Alleen karton van particulieren is van gemeentewege toegestaan, bedrijven moeten hun karton naar het milieupark afvoeren. 

Het zou prettig zijn als dozen in elkaar gevouwen worden aangeleverd. Lucht levert immers niets op. En het zou ook fijn zijn als de papiercontainers niet als afvalbak worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld op bijgaande foto te zien is. Dit soort asociaal gedrag levert het mannenkoor alleen maar een afgekeurde container op, met als gevolg dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst. Alle welwillende inwoners, en die zijn gelukkig in de meerderheid: alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Herstart in corona-opstelling

corona-opstellingVanaf maart was het ineens gedaan met het zingen in koorverband. De coronacrisis raakte de zangwereld hard. Alles kwam tot stilstand. Maar gaandeweg kwam er weer wat ruimte in het overheidsbeleid, en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en Koornetwerk stelden we een protocol op, met daarin de condities beschreven waaronder we weer van start konden. 

Donderdag 10 september was het zover. In de grote, hervormde kerk in Den Ham, verzamelde zich een flink aantal zanglustige mannen. Op ruime afstand van elkaar waren op de kerkbanken afneembare stickers aangebracht, met daarop de naam van de koorleden. Zo vond ieder zijn plek. Zodoende waren beide zijbeuken en een flink deel van het middenvak in beslag genomen door de koorleden. Op het liturgisch centrum had dirigent Gezinus Veldman zich achter de piano gestationeerd. In ons midden ook twee gasten van het Ommer Mannenkoor, die wel eens wilden zien hoe wij de voorbereiding hadden aangepakt. En na het openingswoord van voorzitter Jans Kamphuis kon de repetitie beginnen, zoals gebruikelijk met een aantal stemoefeningen.

We kregen bestaand en nieuw repertoire voor onze neus. Om te wennen aan de situatie, zongen we vooral tweestemmig. Hoewel het allemaal wel wennen was, was iedereen blij dat de herstart een feit was. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer volle kracht vooruit, uiteraard binnen de grenzen van de overheidsmaatregelen. 

Plan voor herstart

Het zijn moeilijke tijden voor koren. Vrijwel alle koren in Nederland liggen stil. De kleinere koren proberen te repeteren op 3 meter afstand. Dat is voor een betrekkelijk groot koor als het onze onmogelijk. En met de vakantietijd voor de deur zal op zijn vroegst in september ons koorleven weer ontwaken. Maar als het kan en mag, dan willen we ook weer graag. Daarom presenteert het bestuur voor de koorleden op donderdag 3 september een plan voor een herstart. Opdat we meteen weer samen kunnen zingen als dat mogelijk is. We houden u op de hoogte!