CMK_banner_02.jpg

Volgende repetitie

Repetitie

Op 01-10-2020
19:30 uur - 21:00 uur

Volgende concert/medewerking

Nieuwjaarsconcert

Op 16-01-2021
20:00 uur

Laatste nieuws

corona-opstellingVanaf maart was het ineens gedaan met het zingen in koorverband. De coronacrisis raakte de zangwereld hard. Alles kwam tot stilstand. Maar gaandeweg kwam er weer wat ruimte in het overheidsbeleid, en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en Koornetwerk stelden we een protocol op, met daarin de condities beschreven waaronder we weer van start konden. 

Donderdag 10 september was het zover. In de grote, hervormde kerk in Den Ham, verzamelde zich een flink aantal zanglustige mannen. Op ruime afstand van elkaar waren op de kerkbanken afneembare stickers aangebracht, met daarop de naam van de koorleden. Zo vond ieder zijn plek. Zodoende waren beide zijbeuken en een flink deel van het middenvak in beslag genomen door de koorleden. Op het liturgisch centrum had dirigent Gezinus Veldman zich achter de piano gestationeerd. In ons midden ook twee gasten van het Ommer Mannenkoor, die wel eens wilden zien hoe wij de voorbereiding hadden aangepakt. En na het openingswoord van voorzitter Jans Kamphuis kon de repetitie beginnen, zoals gebruikelijk met een aantal stemoefeningen.

We kregen bestaand en nieuw repertoire voor onze neus. Om te wennen aan de situatie, zongen we vooral tweestemmig. Hoewel het allemaal wel wennen was, was iedereen blij dat de herstart een feit was. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer volle kracht vooruit, uiteraard binnen de grenzen van de overheidsmaatregelen. 

rommelAl vele jaren zamelt ons koor met veel plezier het oud papier in. Elke eerste zaterdagochtend van de maand staan onze leden tussen 9 en 12 uur weer klaar bij de tijdelijke containers op het winkelplein aan het Linderflier en op het parkeerterrein bij De Haere/Bouwhuis (Vogelkers). Ook op zaterdag 3 oktober is dat het geval.

De inwoners kunnen hun oud papier ook kwijt in onze vaste containers op de parkeerplaats bij Expert Berkhof aan de Tonnendijk (tijdens winkeltijden), en op het terrein van de Larcom aan de Karel Doormanlaan tussen de studio van Delta FM en de brandweerkazerne (tijdens werktijden). 

De papierprijzen staan helaas onder druk. Karton drukt de prijs nog meer. Alleen karton van particulieren is van gemeentewege toegestaan, bedrijven moeten hun karton naar het milieupark afvoeren. 

Het zou prettig zijn als dozen in elkaar gevouwen worden aangeleverd. Lucht levert immers niets op. En het zou ook fijn zijn als de papiercontainers niet als afvalbak worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld op bijgaande foto te zien is. Dit soort asociaal gedrag levert het mannenkoor alleen maar een afgekeurde container op, met als gevolg dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst. Alle welwillende inwoners, en die zijn gelukkig in de meerderheid: alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Het zijn moeilijke tijden voor koren. Vrijwel alle koren in Nederland liggen stil. De kleinere koren proberen te repeteren op 3 meter afstand. Dat is voor een betrekkelijk groot koor als het onze onmogelijk. En met de vakantietijd voor de deur zal op zijn vroegst in september ons koorleven weer ontwaken. Maar als het kan en mag, dan willen we ook weer graag. Daarom presenteert het bestuur voor de koorleden op donderdag 3 september een plan voor een herstart. Opdat we meteen weer samen kunnen zingen als dat mogelijk is. We houden u op de hoogte!

We prijzen ons gelukkig dat Gezinus Veldman sinds 1 mei 2020 al 25 jaar onze dirigent is. Samen met hem beleven we prettige repetities en mooie concerten. Jammer dat hij en wij nu geen ''korte maar heftige pauzes" meer meemaken, maar een 'lange leegte' ervaren. 

Gezinus is al veel langer aan ons koor verbonden. In 1976 duikt zijn naam voor het eerst op. Dat is dus al 44 jaar geleden. Gezinus wordt daarna de vaste begeleider van ons koor en het klikt vrijwel direct tussen de pianist en het koor. In 1994 vertrekt dirigent Wim van Lenthe en moet het bestuur op zoek naar een nieuwe dirigent. Al snel valt het oog op de eigen pianist, die op dat moment ook al dirigent van het Hoogeveens Chr. Mannenkoor is. Vanaf 01-05-1995 is de dan 35-jarige Gezinus M. Veldman ook de dirigent van ons Chr. Mannenkoor Vroomshoop.

Onder leiding van Gezinus ontwikkelt zich de vaste traditie van een Nieuwjaarsconcert in Den Ham en een Passiestonde in de week voor Pasen. Samen met hem worden twee cd's uitgebracht: In Concert en Via Dolorosa. Veel bijzondere concerten hebben zijn handtekening, bijvoorbeeld als het gaat om optredens samen met projectkoren, voor bijvoorbeeld het Glazen Café, De Muzikale Diamant ter gelegenheid van 150 jaar Vroomshoop, of Kerst- en Nieuwjaarsconcerten samen met het Groot Twenterands Vrouwenkoor.

Ook gezamenlijke optredens samen met zijn andere mannenkoren uit Hoogeveen en Ommen hadden veel succes. Tot de verbeelding spreekt zeker drie keer de uitvoering van 'Droom de dag' en liefst achttien keer van De Winterkraaien, in uitverkochte theaterzalen in de Voorveghter en Het Punt. Gezinus schreef alle muziek voor deze voorstellingen.

We zijn blij en dankbaar dat alleskunner Gezinus M. Veldman al 25 jaar onze dirigent is, en we hopen ook dat Gezinus blij met ons is! We zien uit naar een nog lang durende samenwerking met deze geweldige, inspirerende dirigent.

Ook ons koor heeft moeten besluiten alle activiteiten te beëindigen.  Er zijn dus voorlopig geen repetities  Het betekent ook dat onze Passiestonden (op 8 april in Geesteren, en op 9 april in Vroomshoop) geen doorgang vinden. De geplande Bevrijdingsdienst op 5 april gaat dit jaar ook niet door. Wellicht wordt die alsnog georganiseerd in 2021. En ook onze medewerking aan het Voorjaarsconcert van het CMK Vriezenveen op 17 april en onze Open repetitie op donderdag 14 mei zijn gecanceld. We hopen uiteraard dat we gauw onze wekelijkse repetities kunnen hervatten.

Oud papier
We doen wél ons best onze maandelijkse oud papierinzameling te continueren, althans zolang de overheidsmaatregelen dat mogelijk maken. Dat betekent dat u ons op elke eerste zaterdagochtend van de maand tussen 9 en 12 uur kunt aantreffen bij onze tijdelijke containers op het parkeerterrein bij de Jumbo en bij de Haere. We verzoeken u uiteraard de vereiste minimumafstand van 1,5 meter in acht te nemen. 

U kunt trouwens uw oud papier ook deponeren in onze vaste containers, op het parkeerterrein bij Expert Berkhof (tijdens winkeltijden) aan de Tonnendijk, en op het terrein van Larcom (tijdens werktijden) tussen brandweerkazerne en Delta FM. Dringend verzoek daarbij: zo weinig mogelijk karton, en als u dat toch kwijt wilt, graag platgedrukt.