Chr. Mannenkoor Vroomshoop vervult belangrijke rol bij ‘Programma rondom Vrijheid’

Dit jaar was de provincie Overijssel aan de beurt om de plechtigheden rondom Bevrijdingsdag te organiseren. De genodigden werden ontvangen in het Provinciehuis in Zwolle, waarna het programma werd vervolgd in de nabijgelegen Dominicanenkerk. Daar werd gesproken en was plaats voor zang en dans. Het optreden van het ons koor maakte deel uit van dat programma.

Het ‘Programma rondom Vrijheid’ werd bijgewoond door onder anderen premier Rutte, zijn ambtgenoot uit Noordrijn-Westfalen, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de voorzitters van de 1e en 2 Kamer, de Commissarissen van de Koning, en burgemeesters uit Overijssel.
Het ochtendprogramma, gepland op het snijvlak van de Nationale Herdenking op 4 mei en het Bevrijdingsfestival op 5 mei, vormde een bezinningsmoment op vrijheid. Dat werd letterlijk weerspiegeld in spiegels die op de route van het Provinciehuis naar de Dominicanenkerk stonden opgesteld, en ook in de kerk vervulden spiegels een belangrijk element in het dynamische en reflectieve programma vol Overijsselse stemmen, klanken, beelden en daden.

Ons koor was met 75 leden vertegenwoordigd en had zich onder leiding van componist, pianist en dirigent Gezinus Veldman terdege voorbereid op het optreden. Deze week reisden we al twee keer per bus naar Zwolle, om ervoor te zorgen dat onze bijdrage goed verliep. Terwijl de 150 genodigden onder het beieren van de klokken de kerk naderden en binnenliepen, nam ons koor in de kerk het geluid en het ritme van de klokken over met een lied verwijzend naar het Vrijheidsbeeld in de New York Bay, dat symbool staat voor de vrijheid: Statua Libertatis.

Halverwege het programma werd samen met violist Hrayr Ter-Sargsyan uit Vriezenveen de vrijheid die wij in vrede mogen beleven, opnieuw bezongen: Libertatis in Pace.
En waar het koor alle genodigden met zijn zang de kerk binnen geleidde, zo konden de gasten aan het eind van het programma onder de imposante zang van ons koor de kerk weer verlaten.

Een indrukwekkend optreden, meldde een van de genodigden aan RTV Oost. Ook de organisatoren van dit ochtendprogramma prezen ons koor vanwege het professionele optreden, zowel qua zang als discipline.
De koorleden kijken met veel plezier terug op deze dag, die wel mag worden gekenschetst als een van de hoogtepunten in het bestaan van het mannenkoor uit Vroomshoop.

Nog geen account? Registreer!

INLOG KOORLEDEN