CMK_banner_03.jpg

Droom de dag!

droom de dag'Droom de dag!' Dat was de toepasselijke titel van de muzikale vertelling over de sage van de Groene Jager. Op midzomeravond (nou ja, bijna dan) mochten we met ons mannenkoor meewerken aan deze productie, die op stapel was gezet door de Stichting MidzomerAvond in Den Ham. En wij niet alleen, ook een kinderkoor, gevormd uit (klein)kinderen van onze koorleden, liet luidkeels van zich horen in 'dat prachtige land' rondom Den Ham.

Onze koorsolist Albert Wessels vervulde met verve de rol van Joncker Arent en ons koorlid Zweitze Hofman kleurde met zijn donkere stem de kasteelheer Evert van Essen. De zusters Rianne Seigers-Bosch en Erika Lambers-Bosch vertolkten vol overgave de rollen van Gisela en Jolande, en Hammenaar Auke Koops van 't Jagt bleek in de wieg gelegd voor de rol van de bisschop van Utrecht. 

Jeroen Ardesch zorgde voor de muzikale begeleiding op trombone, samen met onze dirigent Gezinus Veldman op vleugel, die ook de artistieke leiding van dit gehele project had en alle muziek voor deze productie schreef.
Ten slotte moet natuurlijk worden genoemd dichteres en schrijfster Marga Kool, die als librettist en verteller alle teksten voor haar rekening nam. Teksten die door hun ogenschijnlijke eenvoud uitblonken door schoonheid.

Zaterdagavond 22 juni 2019 kwam 'Droom de dag' volledig tot zijn recht in twee voorstellingen, die beide keren bijzonder veel publiek trokken, op deze bijna langste dag van het jaar: "Droom de dag, dat het licht het wint, als alle deuren voor je open gaan!"