Jubilarissen en herstart repetities

Er valt weer wat te vieren! Ons koor heeft liefst vijf jubilarissen in zijn midden. Twee ervan zijn al thuis bezocht. De andere drie jubilarissen worden later in het zonnetje en de bloemen gezet.

In Vroomshoop was dat Dinand Achterkamp. Hij is 25 jaar lid van het koor. Hij was een aantal jaren bestuurslid maar we kennen hem vooral als de razende roeland die voorafgaande aan de concerten zorgde dat alles goed verliep. Glaasje water voor de dirigent, gasten naar hun plek dirigeren, nog even overleggen met de koster, enz., enz. We hopen dat hij nog jarenlang op de eerste rij bij de baritons zijn stem laat klinken. Op de foto Dinand samen met zijn vrouw Naridi.

 

 

 

In Daarlerveen werd Jan Bouwhuis thuis opgezocht. Ook Jan is 25 jaar lid, maar als je een onderbreking niet meetelt eigenlijk al veel langer. Jan was eveneens een aantal jaren bestuurslid, maar tevens 2e voorzitter. Bovendien heeft hij als ziekenbezoeker vele jaren contact onderhouden met de zieken binnen ons koor. Ook Jan zingt met veel plezier bij de baritons. Op de foto Jan samen met zijn vrouw Frieda.

 

 

 

 

Wat ook reden tot vreugde is dat we op 1 juli en 8 juli eindelijk onze repetities kunnen hervatten. De regelgeving is dermate versoepeld dat zingen weer is toegestaan. Weliswaar op gepaste afstand, maar dat is toch beter dan niet mogen zingen. Dus op 1 juli gaan we om 19.45 uur weer beginnen, in de kerkzaal van Irene te Vroomshoop. Om er weer in te komen, voorlopig tweestemmig. Dus de 1e en 2e tenoren samen, en de bassen en baritons samen.

Nog geen account? Registreer!

INLOG KOORLEDEN