CMK_banner_03.jpg

Volgende repetitie

Repetitie

Op 06-10-2022
19:45 uur - 22:00 uur

Volgende concert/medewerking

Theaterproductie Steen voor Steen

Op 14-10-2022
20:00 uur

Donderdagavond kon, met de nodige voorzorgsmaatregelen, de 70e ledenvergadering van ons koor worden gehouden. Niet gezellig aan tafeltjes in de grote zaal, maar op anderhalve meter afstand in de kerkzaal. Zo'n 45 koorleden waren aanwezig en die hoorden dat voorzitter Niek Kop terugblikte op het afgelopen jaar. Enkele koorleden hadden wel corona gehad, maar iedereen is (meestal goed) hersteld. En ook heeft geen enkel koorlid het lidmaatschap beëindigd, zodat het ledental nog steeds iets boven de 100 uitkomt. Daar mogen we dankbaar voor zijn.

Ook positief was het financiële jaarverslag. Dankzij de opbrengsten van het oud papier kan de contributie laag blijven en kan het koor (later) weer concerten geven met bijzondere solisten. Er zijn wel meer vrijwilligers nodig bij de vaste containers bij Expert Berkhof en Praxis Marsman. Want het vrij intensieve werk komt nu op de schouders te liggen van té weinig koorleden.

Twee jubilarissen waren al thuis bezocht (Dinand Achterkamp en Jan Bouwhuis), en ter vergadering konden nog eens twee koorleden worden gehuldigd, namelijk Arie Timmer (25 jaar lid) en Cees 't Hart (40 jaar lid). Henk Visscher die al 50 jaar lid is, zal later dit jaar worden gehuldigd.

Arie liet zich vergezellen door zijn zoon Edwin, en Cees kon de bloemen meteen doorgeven aan zijn vrouw Ina. Als surprise voor de jubilarissen en voor de aanwezige koorleden kwam ineens dirigent Gezinus Veldman en de piano ten tonele, en konden onder zijn muzikale leiding de jubilarissen worden toegezongen. Het was ook meteen het startschot voor de herstart van de repetities, want nog vóór de zomervakantie zijn nog twee repetities gepland. Daarna gaat iedereen eerst op vakantie, waarna we hopen dat we eind augustus onder corona-vrije omstandigheden de repetities kunnen vervolgen. Dat allemaal met als doel een Kerstconcert op 17 december in Irene te Vroomshoop, en een Nieuwjaarsconcert op 15 januari in de hervormde kerk te Den Ham. Bij beide concerten zijn aansprekende solisten uitgenodigd, maar daarover hoort u later meer van ons.