Oprichting

Het Christelijk Mannenkoor "Vroomshoop" is opgericht op 1 maart 1951. Hoe kwam men ertoe om "zomaar"op een bepaalde datum een mannenkoor op te richten? Het was een reactie op de sombere oorlogstijd, waarin weinig werd gezongen. Groepjes mensen kwamen bij elkaar en zongen dat het een lieve lust was. Zo ook in Vroomshoop.

De Oostenrijker Walter Klaasen, zelf als kind gezongen bij de Wiener Sángerknaben, was geboeid door het enthousiasme van deze zangliefhebbers. Er werd besloten een koor op te richten met de naam Christelijk Mannenkoor "Vroomshoop". De dirigent werd Walter Klaasen. Er werd gestart met 27 leden.

De dirigent was een bekwaam leider en al spoedig werd er in vele talen gezongen. Een topper was o.a. de oude Russische legende "De twaalf rovers" met een solist uit eigen gelederen. Na 12 jaar moest er gezocht worden naar een andere dirigent. Klaasen verhuisde naar Noord Brabant.

De heer Alle Roodbergen volgde hem op. Het was een schot in de roos. Onder zijn leiding werden er concerten gegeven met toonaangevende solisten. Er volgden reizen naar Duitsland, Canada en Amerika. Voor de begeleiding maakte hij gebruik van de nog jonge, maar zeer getalenteerde pianist, Gezinus M. Veldman, uit Vroomshoop. Het koor groeide in grootte en muzikaliteit. Maar in 1989 overleed Alle Roodbergen. Het koor was verslagen. Hoe nu verder ?

Na lang zoeken werd Wim van Lenthe de nieuwe dirigent. Een nog jonge knaap met veel ambities. In de periode die volgde is veel tot stand gekomen. In 1994 kwam een einde aan de overeenkomst. En weer moest worden omgezien naar een andere dirigent.

Er werd een beroep gedaan op Gezinus M.Veldman, een briljant en gedreven musicus die op al veel fronten heeft laten zien wat hij in zijn mars heeft. Zo kreeg het mannenkoor een dirigent, die van aanpakken weet en door zijn wijze van omgang met het koor, groot respect afdwingt. Gezinus M.Veldman is een dirigent die op unieke wijze de schoonheid van muziek en zang weet over te brengen op de koorleden. Mede door zijn toedoen is het ledental gestegen tot bijna 100. 

 

 

Nog geen account? Registreer!

INLOG KOORLEDEN