Het bestuur

Om het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop in stand te houden en daar waar nodig te ontwikkelen is leiding nodig. Die leiding is te onderscheiden in een algemene leiding en een muzikale leiding. De muzikale leiding is op voortreffelijke manier in handen van dirigent Gezinus M.Veldman.

De algemene leiding berust bij het door de leden van het Mannenkoor ingesteld en aangewezen bestuur, dat bestaat uit zeven leden. Alle bestuursleden zijn actief lid van het Mannenkoor. Het bestuur vergadert ± één keer per maand. Bij bepaalde ontwikkelingen en/of belangrijke beslissingen wordt de muzikale leiding betrokken.

Wilt u op de één of andere manier in contact komen met het bestuur dan kunt u de volgende bestuursleden benaderen:

Voorzitter: Niek Kop, Den Ham.
1e secretaris: Ferrie Oortgijsen - Den Ham.
2e secretaris: Klaas Dragt - Vroomshoop.
1e penningmeester: Herm Nieuwlaar - Vroomshoop.


Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BESTUUR

Functie Naam Plaats
Voorzitter Niek Kop Den Ham
1e Secretaris Ferrie Oortgijsen Den Ham
1e Penningmeester Herm Nieuwlaar Vroomshoop

2e Penningmeester

Gert Staarman Vroomshoop

2e voorzitter,
vertrouwenspersoon

Rien van der Veen  Den Ham
2e secretaris,
concertvoorbereiding
Klaas Dragt Vroomshoop
2e penningmeester Gert Staarman Vroomshoop
Bestuurslid, PR Jan Reefhuis Vroomshoop

 

   

 

 

 

 

 COMMISSIES

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, waarvan de activiteitencommissie heel belangrijk is. De commissie is onder andere verantwoordelijk voor:

  • Het inzamelen van oud papier;
  • Het organiseren van diverse acties om de financiële armslag voor het koor op peil te houden of te vergroten;
  • Het beheren van de kostuums;
  • Logistieke zaken bij concerten.

 

PRIVACYBELEID

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hanteert het bestuur het volgende beleid:

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:  naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zangpartij, IBAN-nummer.

Deze gegevens worden verkregen door het invullen van een opgaveformulier door de leden (de leden weten daarmee ook welke persoonsgegevens worden opgeslagen). Op dit formulier staat ook vermeld dat de gegevens bij het secretariaat worden opgeslagen. Het formulier moet ondertekend worden waarmee een lid toestemming geeft voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Het (door het lid zelf) ingevulde opgaveformulier kan op verzoek van het lid worden ingezien en eventueel gewijzigd worden. De opgaveformulieren worden in een fysieke map bewaard bij de 1e secretaris.

Deze gegevens zijn nodig voor het versturen van kaarten naar zieke leden (adres), ziekenbezoek (adres en telefoonnummer ), felicitatie van jarigen (geboortedatum).  Programma’s van concerten, afmeldingen, mededelingen enz. gaan via de mail (leden die geen mailadres hebben moeten telefonisch benaderd kunnen worden). Alle mailberichten naar de leden worden  in de BCC verstuurd, ter voorkoming van verspreiding van deze mailadressen.

Deze gegevens, behalve het IBAN-nummer) worden opgeslagen (in een Excelbestand als ledenlijst) op de computer van het secretariaat, die bij de 1e secretaris staat. Een kopie van de ledenlijst wordt ook in Dropbox bewaard, tevens opgeslagen op een usb-stick (bewaard in de kluis bij de 1e secretaris). De computer is beveiligd met een wachtwoord en een virusscanner. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens van de desbetreffende persoon verwijderd. 

Het IBAN-nummer wordt opgeslagen bij de 1e penningmeester, en wordt uitsluitend gebruikt voor het innen van de contributie.

De 1e secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft zeggenschap over de bestanden en legt verantwoording af aan het bestuur. De FG stelt alleen op verzoek beperkt gegevens beschikbaar aan medebestuursleden of leden van de activiteitencommissie, zodat datalekken zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een datalek moet bij de FG gemeld worden, deze licht het bestuur hierover in. Het bestuur bekijkt wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de gegevens gelekt zijn en onderneemt actie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen account? Registreer!

INLOG KOORLEDEN